Zarządzanie Energią i Redukcja Konsumpcji

Program szkolenia

 • System Zarządzania Energią ISO 50001 – wspólne wypełnienie audytu wskazującego stan obszaru zarządzania energią, który automatycznie wskazuje obszary priorytetowe do poprawy, omówienie składowych ISO 50001, wskazanie elementów kluczowych z punktu widzenia oszczędności pieniędzy.
 • Mapowanie zużycia energii w zakładzie – ćwiczenie wskazujące obszary z największą konsumpcją energii danego typu, oznaczenie miejsc na których należy się skupić w naszych działaniach oraz definiowanie akcji od razu gotowych do wdrożenia, powiązanie zużycia energii z poziomem produkcji i wpływem na koszt jednostkowy produkcji.
 • Dzielenie odpowiedzialności za zużycie energii – analiza struktury organizacyjnej firmy pod kątem odpowiedzialnych za konsumpcję energii poza działem utrzymania ruchu, wskazanie celów i działań dla działów produkcji, szkoleń i jakości.
 • Zespoły ds. redukcji zużycia energii i identyfikacji przecieków – jak ustalić cele redukcji energii na poziomie linii produkcyjnej i konkretnej maszyny, jak stworzyć skuteczne zespoły ds. redukcji kosztów energii oraz jak przeprowadzać ich spotkania.
 • Klucze podziału energii bez stosowania liczników – jak bezinwestycyjnie podzielić odpowiedzialność w zakładzie za zużycie energii oraz podzielić cele.
 • Obchody i audyty energetyczne – gdzie kierować obchody, kto ma je wykonywać i jak często, jak sporządzić checklisty obchodu i kto ma je analizować.
 • Główne obszary marnotrawienia energii – 7 marnotrawstw obszaru energii w przykładach z zakładów i jak ich unikać: nadprodukcja, nadmierna specyfikacja, niedostosowanie do poziomu i struktury produkcji, straty do odzysku i te nie do odzyskania, straty podczas przesyłu energii.
 • Sposoby detekcji wycieków – prezentacja technicznych rozwiązań dostępnych na rynku oraz metod bezinwestycyjnych.
 • Wskaźniki i codzienne zarządzanie energią – tablice wyników, codzienne i comiesięczne spotkania, sposoby raportowania
 • Kaizen i warsztaty poprawy wyników – metody do codziennego i warsztatowego poprawiania wyników, sposoby przygotowania budżetu inwestycyjnego 

Grupa docelowa

 • Nadzór ekip utrzymania ruchu, w szczególności konserwatorów
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 8h i odbywa się w formie on-line bądź stacjonarnej
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Our Expertise & Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Business filings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tax Advice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

General Finance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Results For The Last 3 Years

We will strive to meet all your business necessities and plans. You can rely on easy accessibility to our qualified staff.

Feel free to have a look at the services we are providing and to contact us for a detailed review of your case and a quote. Stay up-to-date and receive professional advice on specific regulatory requirements.

Year 2018
85%
Year 2017
70%
Year 2016
75%

Pricing Plans

Learn how to get the most of the tax system for both corporate and individual income.

Starter

Free

Free 14 days Trial

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Personal

$29

Monthly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Business

$129

Yearly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone