Opracowanie Planu Prewencji

Program szkolenia

1.Plan prewencji

 • Wygląd, cele i założenia
 • Empiryczne podejście do planu prewencji
 • Skrócony audyt planów prewencji w zakładach uczestników szkolenia

2.Ogólne zasady FMEA

 • Cele FMEA
 • Specyfika FMEA utrzymania ruchu
 • Pozycjonowanie FMEA utrzymania ruchu i RCM w procesie utrzymania ruchu

3.Ekspresja awarii

 • Efekty awarii
 • Przyczyny awarii
 • Przebieg awarii

4.Podejście do działania

 • Wyznaczenie celów (środki, wyniki)
 • Utworzenie ekipy pracowników: kompetencje, uprawnienia, dostępność
 • Ramy i zakres badania
 • Analiza funkcjonalna, jakościowa i ilościowa (nasilenie, częstotliwość, niewykrywalność)
 • Ustalenie planu zarządzania
 • Monitorowanie i weryfikacja

5.Studium przypadku

 • Przedstawienie przypadków do opracowania
 • Podział na grupy
 • Charakterystyka awarii (tryby, przyczyny, skutki)
 • Obliczenia krytyczności
 • Budowa planu działań FMEA
 • Przewidywany zwrot z inwestycji

6.Podejście empiryczne a FMEA – różnice w tworzeniu planu prewencji

 

7.Zajęcia praktyczne

 

Grupa docelowa

 • Nadzór ekip utrzymania ruchu, w szczególności konserwatorów
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 8h i odbywa się w formie on-line bądź stacjonarnej
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Our Expertise & Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Business filings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tax Advice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

General Finance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Results For The Last 3 Years

We will strive to meet all your business necessities and plans. You can rely on easy accessibility to our qualified staff.

Feel free to have a look at the services we are providing and to contact us for a detailed review of your case and a quote. Stay up-to-date and receive professional advice on specific regulatory requirements.

Year 2018
85%
Year 2017
70%
Year 2016
75%

Pricing Plans

Learn how to get the most of the tax system for both corporate and individual income.

Starter

Free

Free 14 days Trial

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Personal

$29

Monthly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Business

$129

Yearly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone