Elektrotechnika

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

 • Charakterystyka ogólna elektrotechniki
 • Wielkości fizyczne i jednostki używane w elektrotechnice
 • Ładunek elektryczny – cząsteczki
 • Zjawisko prądu elektrycznego, pole elektromagnetyczne i jego cechy
 • Zjawisko elektryzowania ciał
 • Źródło energii elektrycznej

2.Działania fizjologiczne prądu elektrycznego na organizm ludzki

 • Skutki oddziaływania prądu elektrycznego
 • Oddziaływanie prądu elektrycznego na układ nerwowy i oddychanie
 • Przyczyny porażeń prądem elektrycznym
 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

3.Prąd elektryczny

 • Rodzaje prądu elektrycznego
 • Prawo Ohma
 • Zależność rezystancji od temperatury
 • Moc i energia prądu elektrycznego

4.Obwody elektryczne prądu stałego

 • Pojęcia podstawowe dotyczące elementów obwodu
 • Prawo Kirchhoffa, prawo Ohma
 • Połączenie elementów – szeregowe, równoległe i mieszane
 • Metody obliczania obwodów – ćwiczenia

5.Pole magnetyczne – elektromagnetyzm

 • Powstanie pola magnetycznego
 • Przenikalność magnetyczna środowiska – prawo Biota i Savarta
 • Indukcyjność wzajemna
 • Zjawisko Halla
 • Prądy wirowe

5.Układy trójfazowe – klasyfikacja i pojęcia podstawowe

 • Pojęcia podstawowe
 • Klasyfikacja układów trójfazowych
 • Połączenia odbiornika w gwiazdę i trójkąt
 

Grupa docelowa

 • Elektrotechnicy
 • Elektromechanicy
 • Inżynierowie UR
 • Menedżerowie techniczni
 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 • 1-3 dni (8-24 godziny) – szkolenie on-line bądź stacjonarne
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Our Expertise & Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Business filings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tax Advice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

General Finance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Results For The Last 3 Years

We will strive to meet all your business necessities and plans. You can rely on easy accessibility to our qualified staff.

Feel free to have a look at the services we are providing and to contact us for a detailed review of your case and a quote. Stay up-to-date and receive professional advice on specific regulatory requirements.

Year 2018
85%
Year 2017
70%
Year 2016
75%

Pricing Plans

Learn how to get the most of the tax system for both corporate and individual income.

Starter

Free

Free 14 days Trial

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Personal

$29

Monthly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Business

$129

Yearly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone