Analiza procesów przemysłowych

Znajomość przepływu produkcyjnego jest kluczem do zrozumienia funkcjonowania firmy.
Ponadto umożliwia podejmowanie decyzji opartych na faktach.

Peter Drucker, powiedział, że „Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”.

Analiza procesów zaczyna się od podstaw inżynierii przemysłowej. Znajomość wydajności maszyn, urządzeń, magazynów buforowych czy transportu zmierzona w warunkach rzeczywistej produkcji, jest minimalnym poziomem wiedzy na temat przedsiębiorstwa. Jest ona niezbędna, żeby rozpocząć analizę procesu i zastosować narzędzia przemysłowe, służące poprawie jego efektywności.

Kiedy już poznamy podstawowe mierniki naszego procesu, powstają kolejne pytania. Na przykład, na ile mój proces jest sprawny i jak to mierzyć? Istnieją takie dwa wskaźniki, które bardzo lubi Lean Manufacturing. Są to Lead Time oraz Wartość Dodana. Te wskaźniki wynikają z szeregu analiz takich jak na przykład Analiza Łańcucha Wartości Dodanej.

Lead Time to czas w jakim przepływa nasz produkt od momentu wejścia do procesu w postaci surowca, bądź prefabrykatu, do momentu wyjścia w postaci gotowego produktu.

Wartość Dodana, to najprościej rzecz ujmując to, za co chcą zapłacić nasi klienci. Oznacza to, że skracając czas przepływu naszego produktu przez proces, dokonujemy tego albo poprzez oddziaływanie na elementy wnoszące wartość do naszego produktu, albo eliminujemy bądź optymalizujemy pozostałe elementy procesu, niewnoszące wartości dodanej (na przykład magazyny buforowe).

Analiza łańcucha wartości dodanej pozwala na dokładne zmapowanie każdego procesu i w zależności od postawionego celu, może pomóc zbudować jego model i już sama w sobie może być dźwignią postępu przedsiębiorstwa średnio- i długoterminowo.

Takich zależności między wskaźnikami procesowymi, które poprawnie zdefiniowane pozwalają na zrozumienie funkcjonowania i zbudowanie planu postępu, jest pełna paleta. Trzeba jeszcze pamiętać, żeby poprawnie zdefiniować Cel naszego działania. Cel oczywiście powinien być SMART, żeby dobrze zrozumieć, co i kiedy chcemy osiągnąć.

Podczas analizy procesu istotne jest również umiejętne zidentyfikowanie Wąskiego Gardła, które -prawidłowo określone, pozwala maksymalizować efektywność przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.

 

Podsumowując, umiejętne przeanalizowanie i poznanie naszych procesów pozwoli na zdefiniowanie ścieżki postępu w zależności od wyznaczonych celów i priorytetów przedsiębiorstwa. Mogą to być cele związane z wydajnością, produktywnością, jakością, zwiększaniem, bądź zmniejszeniem zakresu działalności, czy na przykład z robotyzacją i cyfryzacją.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami, zarówno w celu wykonania jednorazowych studiów, jak również do cyklicznej aktualizacji stanu firm, nieposiadających własnych działów inżynieryjnych. 

Our Expertise & Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Business filings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tax Advice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

General Finance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Results For The Last 3 Years

We will strive to meet all your business necessities and plans. You can rely on easy accessibility to our qualified staff.

Feel free to have a look at the services we are providing and to contact us for a detailed review of your case and a quote. Stay up-to-date and receive professional advice on specific regulatory requirements.

Year 2018
85%
Year 2017
70%
Year 2016
75%

Pricing Plans

Learn how to get the most of the tax system for both corporate and individual income.

Starter

Free

Free 14 days Trial

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Personal

$29

Monthly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone

Business

$129

Yearly

Achieve tax savings and get professional legal protection in all possible tax matters. You are no longer alone